Chốt danh sách NSHTP RHGCH2124005 và RHGCH2124006

21/09/2323
Chia sẻ bài viết

Chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký Trái phiếu Mã RHGCH2124005 và RHGCH2124006 tại VSDC, chi tiết tại: RHG_Thông báo chốt danh sách NSHTP